Typ tekstu: Książka
Autor: Kofta Krystyna
Tytuł: Wychowanie seksualne dla klasy wyższej, średniej i niższej
Rok: 2000
się, że z Biblii, od imienia Onana, lecz encyklopedia nie wyjaśnia nam jej pochodzenia.
A jednak Kopaliński jest niezawodny. W Słowniku wyrazów obcych znajdujemy wskazówkę pod: "ONANIA, onanizm, samogwałt, masturbacja, coitus interruptus - od imienia Onana, syna Judy; por. Biblia (Gen., 38, 9)".

Przyjrzymy się źródłu:
"8. Tedy rzekł Judas do Onana: Wnijdź do żony brata twego, a złącz się z nią prawem powinowactwa, i wzbudź nasienie bratu twemu. 9. Lecz wiedząc Onan, iż to potomstwo nie jemu być miało, gdy wchodził do żony brata swego, tracił z siebie nasienie na ziemię, aby nie wzbudził potomstwa bratu swemu. 10. I nie podobało
się, że z Biblii, od imienia Onana, lecz encyklopedia nie wyjaśnia nam jej pochodzenia.<br>A jednak Kopaliński jest niezawodny. W Słowniku wyrazów obcych znajdujemy wskazówkę pod: "ONANIA, onanizm, samogwałt, masturbacja, coitus interruptus - od imienia Onana, syna Judy; por. Biblia (Gen., 38, 9)".<br><br>Przyjrzymy się źródłu:<br>&lt;q&gt;"8. Tedy rzekł Judas do Onana: Wnijdź do żony brata twego, a złącz się z nią prawem powinowactwa, i wzbudź nasienie bratu twemu. 9. Lecz wiedząc Onan, iż to potomstwo nie jemu być miało, gdy wchodził do żony brata swego, tracił z siebie nasienie na ziemię, aby nie wzbudził potomstwa bratu swemu. 10. I nie podobało
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego