Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy sprztętu RTV
Rok: 1998
będzie większa niż 5, wówczas nagrody zostaną przyznane tym Abonentom, których pierwszy polecony Sąsiad, posiadający podpisaną z Operatorem umowę abonencką, najwcześniej zgłosił się do Biura Obsługi Abonentów Operatora.
13. Ustalenie Abonentów uprawnionych do otrzymania nagrody nastąpi do dnia 9 stycznia 1999 r. Lista uprawnionych zostanie wywieszona w Biurach Obsługi Abonentów Operatora. Niezależnie od tego każdy z uprawnionych zostanie poinformowany listownie. Nagrody zostaną przekazane do dnia 31.01.1999 r., w sposób wskazany w zawiadomieniu.
14. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od wywieszenia listy, o której mowa w pkt. 12. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane
będzie większa niż 5, wówczas nagrody zostaną przyznane tym Abonentom, których pierwszy polecony Sąsiad, posiadający podpisaną z Operatorem umowę abonencką, najwcześniej zgłosił się do Biura Obsługi Abonentów Operatora.<br>13. Ustalenie Abonentów uprawnionych do otrzymania nagrody nastąpi do dnia 9 stycznia 1999 r. Lista uprawnionych zostanie wywieszona w Biurach Obsługi Abonentów Operatora. Niezależnie od tego każdy z uprawnionych zostanie poinformowany listownie. Nagrody zostaną przekazane do dnia 31.01.1999 r., w sposób wskazany w zawiadomieniu.<br>14. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od wywieszenia listy, o której mowa w pkt. 12. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego