Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
w sposób korzystny dla tworzenia obrazu produktu.
Poza tym przekaz nie powinien zawierać żadnych innych informacji, ponieważ nie ma na nie miejsca. Związek ten może nie być prawdziwy w odniesieniu do poszczególnych komunikatów, powinien jednak charakteryzować strukturę całej kampanii. Reklama jest przecież komunikacją instrumentalną zorientowaną na określony cel.
OBRAZ PRODUKTU - POZIOM STRUKTURY
Wizerunek produktu zapisywany w komunikatach tworzących kampanię reklamową jest jego pewną reprezentacją o wyrazistych cechach. Cechy te mają swoje określone znaczenie, formę zapisu, ładunek emocjonalny oraz mogą pełnić funkcję motywacyjną. Pod względem motywowania odbiorcy do działań w stosunku do produktu cechy te różnią się istotnocią. Obraz produktu może także
w sposób korzystny dla tworzenia obrazu produktu. <br>Poza tym przekaz nie powinien zawierać żadnych innych informacji, ponieważ nie ma na nie miejsca. Związek ten może nie być prawdziwy w odniesieniu do poszczególnych komunikatów, powinien jednak charakteryzować strukturę całej kampanii. Reklama jest przecież komunikacją instrumentalną zorientowaną na określony cel. <br>&lt;tit&gt;OBRAZ PRODUKTU - POZIOM STRUKTURY&lt;/&gt;<br>Wizerunek produktu zapisywany w komunikatach tworzących kampanię reklamową jest jego pewną reprezentacją o wyrazistych cechach. Cechy te mają swoje określone znaczenie, formę zapisu, ładunek emocjonalny oraz mogą pełnić funkcję motywacyjną. Pod względem motywowania odbiorcy do działań w stosunku do produktu cechy te różnią się istotnocią. Obraz produktu może także
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego