Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Na oścież
Nr: 2-3(59)
Miejsce wydania: Bydgoszcz
Rok: 1999
i kiedy Jan Paweł II był gościem ONZ?
19. Kiedy (dokładna data) i gdzie odbył Papież swą pielgrzymkę nazwaną przez media światowe "Historyczną podróżą Ojca Świętego"?
20. Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski w 1997 była V pielgrzymką. Był to jednak jego siódmy pobyt w naszym kraju odkąd zasiadł na stolicy Piotrowej. Wyjaśnij skąd ta różnica.
21. Jak nazywa się letnia rezydencja papieża?
22. Podaj hasło przewodnie ostatniej pielgrzymki Papieża do Polski (1997r.)
23. Wymień przynajmniej trzy nazwiska księży, z którymi miał kontakt Karol Wojtyła w czasie pobytu w Seminarium?
24. Kto uczył Karola Wojtyłę religii w wadowickiej szkole?
25. Podaj dokładną
i kiedy Jan Paweł II był gościem ONZ?<br>19. Kiedy (dokładna data) i gdzie odbył Papież swą pielgrzymkę nazwaną przez media światowe "Historyczną podróżą Ojca Świętego"?<br>20. Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski w 1997 była V pielgrzymką. Był to jednak jego siódmy pobyt w naszym kraju odkąd zasiadł na stolicy Piotrowej. Wyjaśnij skąd ta różnica. <br>21. Jak nazywa się letnia rezydencja papieża?<br>22. Podaj hasło przewodnie ostatniej pielgrzymki Papieża do Polski (1997r.)<br>23. Wymień przynajmniej trzy nazwiska księży, z którymi miał kontakt Karol Wojtyła w czasie pobytu w Seminarium?<br>24. Kto uczył Karola Wojtyłę religii w wadowickiej szkole?<br>25. Podaj dokładną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego