Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
formy i treści szkolenia bojowego będą wzbogacane o procedury obowiązujące w tym Sojuszu.
W dalszym ciągu będą realizowane zadania związane z usuwaniem skutków ubiegłorocznej powodzi. Zostaną wydzielone i przygotowane pododdziały do budowy mostów różnej konstrukcji, odbudowy dróg i prowadzenia prac wyburzeniowych z użyciem materiałów wybuchowych, co pozwoli zaoszczędzić środki materiałowe. Ponadto zostaną podjęte odpowiednie przedsięwzięcia organizacyjno-prawne mające na celu utworzenie batalionów ratownictwa inżynieryjnego jako wyspecjalizowanych pododdziałów przeznaczonych do udziału w akcjach humanitarnych.
Patrole oczyszczania terenu w swoich strefach odpowiedzialności będą prowadzić akcje profilaktyczno-wyjaśniające, zwłaszcza w szkołach podstawowych i średnich szkołach publicznych, zapobiegające niewłaściwemu, lekkomyślnemu postępowaniu z różnego rodzaju niewypałami
formy i treści szkolenia bojowego będą wzbogacane o procedury obowiązujące w tym Sojuszu.<br>W dalszym ciągu będą realizowane zadania związane z usuwaniem skutków ubiegłorocznej powodzi. Zostaną wydzielone i przygotowane pododdziały do budowy mostów różnej konstrukcji, odbudowy dróg i prowadzenia prac wyburzeniowych z użyciem materiałów wybuchowych, co pozwoli zaoszczędzić środki materiałowe. Ponadto zostaną podjęte odpowiednie przedsięwzięcia organizacyjno-prawne mające na celu utworzenie batalionów ratownictwa inżynieryjnego jako wyspecjalizowanych pododdziałów przeznaczonych do udziału w akcjach humanitarnych.<br>Patrole oczyszczania terenu w swoich strefach odpowiedzialności będą prowadzić akcje profilaktyczno-wyjaśniające, zwłaszcza w szkołach podstawowych i średnich szkołach publicznych, zapobiegające niewłaściwemu, lekkomyślnemu postępowaniu z różnego rodzaju niewypałami
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego