Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
poparcia ludności dla pieriestrojki lub choćby należytego zrozumienia jej znaczenia dla sprawy wolności. Pod tym względem głasnost' okazała się wręcz przeciwskuteczna. Podczas ostatnich trzech lat władzy Gorbaczowa kolejne fale krytyki systemu radzieckiego, w połączeniu z rewelacjami na temat zbrodni radzieckich w przeszłości, nie wytworzyły przekonania o ostatecznym upadku systemu totalitarnego. Przeciwnie, dramatyczny przyrost wolności był z reguły lekceważony lub ignorowany, a zauważanie go przez cudzoziemców uchodziło za przejaw zachodniej "Gorbomanii". Ta rozpowszechniona, uparta odmowa uznania zasług Gorbaczowa dla świeżo uzyskanej wolności łączona była zwykle z głęboką niewiarą w możliwość zmiany systemu na lepsze. Spróbujmy zrozumieć przyczyny takiego myślenia w warunkach rosyjskich
poparcia ludności dla pieriestrojki lub choćby należytego zrozumienia jej znaczenia dla sprawy wolności. Pod tym względem głasnost' okazała się wręcz <orig>przeciwskuteczna</>. Podczas ostatnich trzech lat władzy Gorbaczowa kolejne fale krytyki systemu radzieckiego, w połączeniu z rewelacjami na temat zbrodni radzieckich w przeszłości, nie wytworzyły przekonania o ostatecznym upadku systemu totalitarnego. Przeciwnie, dramatyczny przyrost wolności był z reguły lekceważony lub ignorowany, a zauważanie go przez cudzoziemców uchodziło za przejaw zachodniej <orig>"Gorbomanii"</>. Ta rozpowszechniona, uparta odmowa uznania zasług Gorbaczowa dla świeżo uzyskanej wolności łączona była zwykle z głęboką niewiarą w możliwość zmiany systemu na lepsze. Spróbujmy zrozumieć przyczyny takiego myślenia w warunkach rosyjskich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego