Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
dynamika płac nominalnych uzależniona jest - na gruncie analizowanej koncepcji - od stanu rynku pracy, można przyjąć, że stabilizacja płac odpowiada stanowi równowagi na rynku pracy. Wynika z tego wniosek, że dla tej równowagi charakterystyczne jest istnienie pewnego poziomu bezrobocia.

Popularność koncepcji krzywej Phillipsa wzrosła jeszcze bardziej, gdy P.A. Samuelson i R.M. Solow wysunęli twierdzenie o istnieniu funkcyjnej zależności między tempem wzrostu płac nominalnych a tempem wzrostu cen oraz przedstawili zmodyfikowaną krzywą Phillipsa w postaci zależności stopy bezrobocia i stopy (tempa) wzrostu cen (rys.16.5). Podkreślając wymienność inflacji i bezrobocia dostarczali ważnych wskazówek dla polityki gospodarczej. Z ich analiz wynikało, że
dynamika płac nominalnych uzależniona jest - na gruncie analizowanej koncepcji - od stanu rynku pracy, można przyjąć, że stabilizacja płac odpowiada stanowi równowagi na rynku pracy. Wynika z tego wniosek, że dla tej równowagi charakterystyczne jest istnienie pewnego poziomu bezrobocia.<br><br>Popularność koncepcji krzywej Phillipsa wzrosła jeszcze bardziej, gdy P.A. Samuelson i R.M. Solow wysunęli twierdzenie o istnieniu funkcyjnej zależności między tempem wzrostu płac nominalnych a tempem wzrostu cen oraz przedstawili zmodyfikowaną krzywą Phillipsa w postaci zależności stopy bezrobocia i stopy (tempa) wzrostu cen (rys.16.5). Podkreślając wymienność inflacji i bezrobocia dostarczali ważnych wskazówek dla polityki gospodarczej. Z ich analiz wynikało, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego