Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: Poczta Polska
Rok: 2003
jakiegoś urządzenia ("dzięki upustowi ciśnienie pary spadło", "upust surówki"), a także nazwa urządzenia i do spuszczania wody ze zbiornika, kanału itp., czyli inaczej śluza, spust ("otworzyć upust"). "Upust krwi" stosuje się też w medycynie, chociaż już rzadko. W języku ogólnym "dajemy upust czemuś" - oburzeniu, łzom.
Natomiast "opust" pochodzi od niemieckiego "Rabat t" i znaczy zniżkę procentową od ustalonych cen towaru czy usługi, głównie dla nadawcy płacącego gotówką, kupującego dużą partię towaru jednorazowo, np. "Poczta Polska daje korzystne opusty klientom masowym',. A więc rzeczownik "opust" pochodzi od czasownika "opuszczać" w znaczeniu: "obniżać cenę". Czasownik zaś "upuścić" nie ma żadnych związków znaczeniowych z
jakiegoś urządzenia ("dzięki upustowi ciśnienie pary spadło", "upust surówki"), a także nazwa urządzenia i do spuszczania wody ze zbiornika, kanału itp., czyli inaczej śluza, spust ("otworzyć upust"). "Upust krwi" stosuje się też w medycynie, chociaż już rzadko. W języku ogólnym "dajemy upust czemuś" - oburzeniu, łzom.<br>Natomiast "opust" pochodzi od niemieckiego "Rabat t" i znaczy zniżkę procentową od ustalonych cen towaru czy usługi, głównie dla nadawcy płacącego gotówką, kupującego dużą partię towaru jednorazowo, np. "Poczta Polska daje korzystne opusty klientom masowym',. A więc rzeczownik "opust" pochodzi od czasownika "opuszczać" w znaczeniu: "obniżać cenę". Czasownik zaś "upuścić" nie ma żadnych związków znaczeniowych z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego