Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
że jest to poetycka opowieść ludowa. Toteż nic dziwnego, że już w Talmudzie babilońskim spotyka się taką opinię jednego z uczonych rabinów: "Hiob nie istniał i nie został stworzony. On był tylko przypowieścią" (Baba Batra, 5a). Inny, Szymon ben Lachisz, miał powiedzieć: "Hiob ani nie żył, ani nie istniał" (Bereszit Rabba, rozdz. 57). Według Mojżesza Majmonidesa Księga Hioba jest wytworem "fikcji literackiej mającej na celu wyjaśnienie różnych poglądów na temat boskiej opatrzności (More newuchim, 3, 22).
Struktura Księgi Hioba, jej styl i zawarte w niej idee sprawiają, że stanowi ona najwybitniejszy przykład hebrajskiej literatury mądrościowej. Natomiast jej forma narracyjna wiąże ją
że jest to poetycka opowieść ludowa. Toteż nic dziwnego, że już w Talmudzie babilońskim spotyka się taką opinię jednego z uczonych rabinów: "Hiob nie istniał i nie został stworzony. On był tylko przypowieścią" (Baba Batra, 5a). Inny, Szymon ben Lachisz, miał powiedzieć: "Hiob ani nie żył, ani nie istniał" (Bereszit Rabba, rozdz. &lt;page nr= 218&gt; 57). Według Mojżesza Majmonidesa Księga Hioba jest wytworem "fikcji literackiej mającej na celu wyjaśnienie różnych poglądów na temat boskiej opatrzności (More newuchim, 3, 22).<br>Struktura Księgi Hioba, jej styl i zawarte w niej idee sprawiają, że stanowi ona najwybitniejszy przykład hebrajskiej literatury mądrościowej. Natomiast jej forma narracyjna wiąże ją
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego