Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
zdominowany troską o restrukturyzację przedsiębiorstw to program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (przypomnijmy, że pierwotna koncepcja prywatyzacji poprzez uwłaszczenie społeczeństwa sformułowana została w 1988 roku przez Janusza Lewandowskiego i Jana Szomburga; pomysł ten został następnie zrealizowany w różnych wersjach w Czechach, Rosji, Litwie, Mongolii, Albanii, Armenii, Kazachstanie, Ukrainie, Rumunii, Estonii, Mołdawii, Bułgarii). Specyfika programu NFI wobec innych dróg powszechnej prywatyzacji jest w istocie próbą zagwarantowania skutecznej kontroli prywatyzowanych przedsiębiorstw: zapewnienie każdemu przedsiębiorstwu silnego akcjonariusza, posiadającego wystarczające bodźce do rozpoczęcia restrukturyzacji; opracowanie subtelnej struktury wynagrodzeń dla konsorcjów zarządzających funduszami, mającej je skłonić do aktywnego zaangażowania na rzecz maksymalizowania wartości rynkowej przedsiębiorstw; kompleksowy proces selekcji
zdominowany troską o restrukturyzację przedsiębiorstw to program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (przypomnijmy, że pierwotna koncepcja prywatyzacji poprzez uwłaszczenie społeczeństwa sformułowana została w 1988 roku przez Janusza Lewandowskiego i Jana Szomburga; pomysł ten został następnie zrealizowany w różnych wersjach w Czechach, Rosji, Litwie, Mongolii, Albanii, Armenii, Kazachstanie, Ukrainie, Rumunii, Estonii, Mołdawii, Bułgarii). Specyfika programu NFI wobec innych dróg powszechnej prywatyzacji jest w istocie próbą zagwarantowania skutecznej kontroli prywatyzowanych przedsiębiorstw: zapewnienie każdemu przedsiębiorstwu silnego akcjonariusza, posiadającego wystarczające bodźce do rozpoczęcia restrukturyzacji; opracowanie subtelnej struktury wynagrodzeń dla konsorcjów zarządzających funduszami, mającej je skłonić do aktywnego zaangażowania na rzecz maksymalizowania wartości rynkowej przedsiębiorstw; kompleksowy proces selekcji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego