Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy domów, mieszkań, wyposażenia domu
Rok: 1997
dla m. st. Warszawy.
13.3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz pisemnej zgody Banku w przypadku finansowania hipotecznego.

Umowę niniejszą sporządzono i podpisano w ..............
dnia .............. roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający WykonawcaWillaNowa
ANEKS NR. 1
Specyfikacja wykończenia
Umowa z p. ........................
z dnia ................. 1995
STANDARD (w cenie domu)
Na zewnątrz
- Cegła licowa z przodu pośrodku i tynk akrylowy dookoła budynku;
- Dachówka ceramiczna Hugenot-Fenal;
- Wykończenie betonowych fundamentów tynkiem;
- Schody i spocznik od frontu z betonu i terakota;
- Chodnik z betonu;
- Teren wyrównany z ziemią uprawną i ogrodzony
dla m. st. Warszawy.<br>13.3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz pisemnej zgody Banku w przypadku finansowania hipotecznego.<br><br>Umowę niniejszą sporządzono i podpisano w ..............<br>dnia .............. roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.<br>Zamawiający Wykonawca &lt;page nr=4&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="advert" sub="house"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;WillaNowa&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;ANEKS NR. 1&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Specyfikacja wykończenia&lt;/&gt;<br>Umowa z p. ........................<br>z dnia ................. 1995<br>&lt;tit&gt;STANDARD (w cenie domu)&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Na zewnątrz&lt;/&gt;<br>- Cegła licowa z przodu pośrodku i tynk akrylowy dookoła budynku;<br>- Dachówka ceramiczna Hugenot-Fenal;<br>- Wykończenie betonowych fundamentów tynkiem;<br>- Schody i spocznik od frontu z betonu i terakota;<br>- Chodnik z betonu;<br>- Teren wyrównany z ziemią uprawną i ogrodzony
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego