Typ tekstu: Książka
Autor: Pastusiak Longin
Tytuł: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki
Rok: 1999
że Konwencja rozpadnie się, nie podejmując żadnej decyzji. Sytuacja zmieniła się po przedstawieniu przez stan Connecticut formuły kompromisowej w najbardziej drażliwej sprawie, a mianowicie zasady reprezentacji stanowej w Kongresie. Delegacja stanu zaproponowała, żeby w Izbie Wyższej każdy stan miał równą liczbę przedstawicieli. Natomiast w Izbie Niższej - proporcjonalnie do liczby ludności. Spierano się, czy do tej liczby należy wliczać niewolników. Stany północne nalegały, aby uwzględniać niewolników przy płaceniu podatków, nie zaś przy określaniu stopnia reprezentacji do Kongresu. Południowe stany miały koncepcję odwrotną. Po dłuższych debatach uzgodniono wreszcie, że 3/5 niewolników uwzględni się zarówno w sprawach podatkowych, jak i reprezentacji w Kongresie. Sporną
że Konwencja rozpadnie się, nie podejmując żadnej decyzji. Sytuacja zmieniła się po przedstawieniu przez stan Connecticut formuły kompromisowej w najbardziej drażliwej sprawie, a mianowicie zasady reprezentacji stanowej w Kongresie. Delegacja stanu zaproponowała, żeby w Izbie Wyższej każdy stan miał równą liczbę przedstawicieli. Natomiast w Izbie Niższej - proporcjonalnie do liczby ludności. Spierano się, czy do tej liczby należy wliczać niewolników. Stany północne nalegały, aby uwzględniać niewolników przy płaceniu podatków, nie zaś przy określaniu stopnia reprezentacji do Kongresu. Południowe stany miały koncepcję odwrotną. Po dłuższych debatach uzgodniono wreszcie, że 3/5 niewolników uwzględni się zarówno w sprawach podatkowych, jak i reprezentacji w Kongresie. Sporną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego