Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
Debory" pochodzi z XII w. p.n.e. i opisuje wydarzenia owego okresu. Jest to więc najstarszy fragment Biblii, mimo że znajduje się w jednej z późniejszych ksiąg. Zarazem potwierdza tezę o wykorzystaniu przez autorów biblijnych wcześniejszych źródeł i wskazuje na kompilacyjny charakter ksiąg biblijnych.

Księgi Samuela
We współczesnych wydaniach Starego Testamentu występują dwie Księgi Samuela. Taki też podział ma miejsce w drukowanych wydaniach Biblii hebrajskiej, która przejęła go z greckiej wersji Starego Testamentu. Można jednak przyjąć obie te księgi za jedno dzieło. Można także przyjąć, że następne dwie Księgi Królów również należały do tego dzieła. W greckiej wersji Biblii starotestamentowej, Septuagincie
Debory" pochodzi z XII w. p.n.e. i opisuje wydarzenia owego okresu. Jest to więc najstarszy fragment Biblii, mimo że znajduje się w jednej z późniejszych ksiąg. Zarazem potwierdza tezę o wykorzystaniu przez autorów biblijnych wcześniejszych źródeł i wskazuje na kompilacyjny charakter ksiąg biblijnych. &lt;/&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;Księgi Samuela&lt;/&gt;<br>We współczesnych wydaniach Starego Testamentu występują dwie Księgi Samuela. Taki też podział ma miejsce w drukowanych wydaniach Biblii hebrajskiej, która przejęła go z greckiej wersji Starego Testamentu. Można jednak przyjąć obie te księgi za jedno dzieło. Można także przyjąć, że następne dwie Księgi Królów również należały do tego dzieła. W greckiej wersji Biblii starotestamentowej, Septuagincie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego