Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Fronda
Nr: 9.10
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
np. stworzenia, i o zasady moralne zawarte w przykazaniach Bożych. Dlatego właśnie św. Paweł nazywa Prawo "wychowawcą ku Chrystusowi" (1Kor 4, 24). Skoro judaizm powołuje się na księgi, które także chrześcijanie uważają za natchnione przez Boga (Stary Testament), to stanowi to pewną więź, przynajmniej na płaszczyźnie literalnej. Oczywiście chrześcijańskie rozumienie Starego Testamentu zasadniczo różni się od rozumienia tychże ksiąg przez judaizm. Chrześcijaństwo rozumie je bowiem w świetle Nowego Testamentu, judaizm natomiast interpretuje je poprzez Talmud. Sam Chrystus ogłosił: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić". (Mt 5, 17) Chrystus właśnie jest objawieniem dotychczas ukrytej tajemnicy Zbawienia
np. stworzenia, i o zasady moralne zawarte w przykazaniach Bożych. Dlatego właśnie św. Paweł nazywa Prawo "wychowawcą ku Chrystusowi" (1Kor 4, 24). Skoro judaizm powołuje się na księgi, które także chrześcijanie uważają za natchnione przez Boga (Stary Testament), to stanowi to pewną więź, przynajmniej na płaszczyźnie literalnej. Oczywiście chrześcijańskie rozumienie Starego Testamentu zasadniczo różni się od rozumienia tychże ksiąg przez judaizm. Chrześcijaństwo rozumie je bowiem w świetle Nowego Testamentu, judaizm natomiast interpretuje je poprzez Talmud. Sam Chrystus ogłosił: <q>"Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić"</>. (Mt 5, 17) Chrystus właśnie jest objawieniem dotychczas ukrytej tajemnicy Zbawienia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego