Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
wielotomowe rejestry tych ofiar, w Polsce rozmaite odmiany protestantyzmu na wyścigi rościły sobie prawo do Katarzyny Weiglowej, spalonej w roku 1539 za powtórną apostazję.
Z braku własnych męczenników przyznawali się do niej kolejno luteranie, kalwiniści i antytrynitarze, niektórzy zaś widzą w biednej staruszce zwolenniczkę tak zwanego judaizantyzmu (jego wyznawcy uważali Stary Testament za jedyne źródło wiary).
Dopóki Rzeczpospolita była mocarstwem, dopóty chlubiono się przy każdej niemal okazji tym zażegnywaniem różnego rodzaju konfliktów. "Niechaj się chełpi, kto chce, krwawymi zwycięstwami i przywróceniem religii przez mordy i rzezie#pisali w roku 1643 polscy posłowie do papieża, Urbana VIII#my sądzimy, że pobożność naszych królów
wielotomowe rejestry tych ofiar, w Polsce rozmaite &lt;page nr=37&gt; odmiany protestantyzmu na wyścigi rościły sobie prawo do Katarzyny Weiglowej, spalonej w roku 1539 za powtórną apostazję.<br>Z braku własnych męczenników przyznawali się do niej kolejno luteranie, kalwiniści i antytrynitarze, niektórzy zaś widzą w biednej staruszce zwolenniczkę tak zwanego judaizantyzmu (jego wyznawcy uważali Stary Testament za jedyne źródło wiary).<br>Dopóki Rzeczpospolita była mocarstwem, dopóty chlubiono się przy każdej niemal okazji tym zażegnywaniem różnego rodzaju konfliktów. "Niechaj się chełpi, kto chce, krwawymi zwycięstwami i przywróceniem religii przez mordy i rzezie#pisali w roku 1643 polscy posłowie do papieża, Urbana VIII#my sądzimy, że pobożność naszych królów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego