Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
funkcyjne, odnoszące się do trybu pomiaru kąta, trybu pomiaru odległości i trybu pomiaru współrzędnych oraz przedstawiają przykłady odczytów na wyświetlaczu odnoszące się do pomiaru kąta i odległości wraz z wyjaśnieniem używanych znaków i symboli. Oznaczenia symboli na wyświetlaczu stosowane przy pomiarze kąta, odległości i współrzędnych zestawiono w tablicy 3.1.

Tablica 3.1
Znaczenie symboli na wyświetlaczu


Pomiary kątów i odległości wykonuje się w układzie horyzontalnym, zdefiniowanym przez kierunek linii pionu rzeczywistego pola siły ciężkości w punkcie obserwacji. Zatem zawsze pierwszą czynnością w procesie pomiaru jest centrowanie i poziomowanie instrumentu nad punktem obserwacji.
Przed przystąpieniem do pomiaru kąta należy zawsze sprawdzić
funkcyjne, odnoszące się do trybu pomiaru kąta, trybu pomiaru odległości i trybu pomiaru współrzędnych oraz przedstawiają przykłady odczytów na wyświetlaczu odnoszące się do pomiaru kąta i odległości wraz z wyjaśnieniem używanych znaków i symboli. Oznaczenia symboli na wyświetlaczu stosowane przy pomiarze kąta, odległości i współrzędnych zestawiono w tablicy 3.1.<br><br>Tablica 3.1 <br>Znaczenie symboli na wyświetlaczu<br>&lt;gap&gt;<br><br>Pomiary kątów i odległości wykonuje się w układzie horyzontalnym, zdefiniowanym przez kierunek linii pionu rzeczywistego pola siły ciężkości w punkcie obserwacji. Zatem zawsze pierwszą czynnością w procesie pomiaru jest centrowanie i poziomowanie instrumentu nad punktem obserwacji.<br>Przed przystąpieniem do pomiaru kąta należy zawsze sprawdzić
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego