Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
zarysowała się charakterystyczna tendencja w ustalaniu potrzeb kadrowych. Po raz pierwszy bowiem w praktyce planowania zatrudnienia kadr kwalifikowanych zgłoszono propozycje postulujące spadek bądź stabilizację nasycenia (w ujęciu relatywnym) kadrami kwalifikowanymi, w tym zwłaszcza z wyższym wykształceniem, niektórych branż produkcji materialnej w stosunku do stanu wyjściowego z roku 1977 (spis kadrowy). Trend taki jest dowodem zmienności preferencji planistycznych a zarazem przejawem pewnego subiektywizmu w ustalaniu potrzeb kwalifikacyjnych przez administrację gospodarczą wszystkich szczebli kierowania i zarządzania.
Istotnym mankamentem w planowaniu relacji edukacja - zatrudnienie - gospodarka jest fakt, że ustalone zapotrzebowanie kadrowe w praktyce nie jest obowiązujące ani dla gospodarki - imperatywem zatrudnienia ustalonych proporcji (w
zarysowała się charakterystyczna tendencja w ustalaniu potrzeb kadrowych. Po raz pierwszy bowiem w praktyce planowania zatrudnienia kadr kwalifikowanych zgłoszono propozycje postulujące spadek bądź stabilizację nasycenia (w ujęciu relatywnym) kadrami kwalifikowanymi, w tym zwłaszcza z wyższym wykształceniem, niektórych branż produkcji materialnej w stosunku do stanu wyjściowego z roku 1977 (spis kadrowy). Trend taki jest dowodem zmienności preferencji planistycznych a zarazem przejawem pewnego subiektywizmu w ustalaniu potrzeb kwalifikacyjnych przez administrację gospodarczą wszystkich szczebli kierowania i zarządzania. <br> Istotnym mankamentem w planowaniu relacji edukacja - zatrudnienie - gospodarka jest fakt, że ustalone zapotrzebowanie kadrowe w praktyce nie jest obowiązujące ani dla gospodarki - imperatywem zatrudnienia ustalonych proporcji (w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego