Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Przedstawione rozwiązania powinny być mocno osadzone w porozumieniach międzynarodowych. Dotyczy to szczególnie problematyki czystości powietrza, a także wód pogranicznych.
Gromadzenie środków na ochronę środowiska wymaga jasnego określenia kompetencji MOŚZNiL, NFOŚiGW oraz Ekobanku. Należy dążyć do wyeliminowania możliwego dublowania się zakresu działania oraz wzmocnienia form kontroli społecznej nad dystrybucją środków finansowych.
Tworząc podstawy funkcjonowania Trzeciej Rzeczypospolitej widzimy konieczność określenia zasad i kierunków koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska życia człowieka w Polsce. Konieczny jest system ochrony środowiska (SOŚ), którego schemat przedstawiono
Funkcjonowanie systemu ochrony środowiska ma się odbywać przez 6 współzależnych podsystemów: planowanie, polityka ekologiczna, mechanizm podejmowania decyzji, monitoring, kontrola, nauka.
Obecnie
Przedstawione rozwiązania powinny być mocno osadzone w porozumieniach międzynarodowych. Dotyczy to szczególnie problematyki czystości powietrza, a także wód pogranicznych.<br>Gromadzenie środków na ochronę środowiska wymaga jasnego określenia kompetencji MOŚZNiL, NFOŚiGW oraz Ekobanku. Należy dążyć do wyeliminowania możliwego dublowania się zakresu działania oraz wzmocnienia form kontroli społecznej nad dystrybucją środków finansowych.<br>Tworząc podstawy funkcjonowania Trzeciej Rzeczypospolitej widzimy konieczność określenia zasad i kierunków koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska życia człowieka w Polsce. Konieczny jest system ochrony środowiska (SOŚ), którego schemat przedstawiono &lt;gap&gt;<br>Funkcjonowanie systemu ochrony środowiska ma się odbywać przez 6 współzależnych podsystemów: planowanie, polityka ekologiczna, mechanizm podejmowania decyzji, monitoring, kontrola, nauka.<br>Obecnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego