Typ tekstu: Książka
Autor: Wnuk-Lipiński Edmund
Tytuł: Demokratyczna rekonstrukcja (z socjologii radykalnej zmiany społecznej)
Rok: 1996
na temat polskich kryzysów zob. Karpiński 1982) zakończonych rozlewem krwi, do władzy powraca Władysław Gomułka, odsunięty w 1948 roku pod zarzutem "odchylenia prawicowonacjonalistycznego". Oznacza to koniec stalinizmu w Polsce. Półsuwerenność, półdemokracja i półpluralizm cechujące Polskę w latach 1944-1947 zostają przywrócone. Radzieccy doradcy musieli opuścić kraj, ograniczono omnipotencję i bezkarność UB, robotnicy zyskali wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwami (Rady Robotnicze), Kościół odzyskał autonomię, zarzucono kolektywizację rolnictwa, quasi opozycyjne ugrupowania są tolerowane, cenzura jest łagodniejsza, wolności akademickie częściowo przywrócone. Wszystkie te pozytywne zmiany nie obejmowały jednak jądra systemu. Niewątpliwie były one odstępstwami od obowiązującego wzoru komunizmu sowieckiego, lecz w żadnym razie nie naruszały
na temat polskich kryzysów zob. Karpiński 1982) zakończonych rozlewem krwi, do władzy powraca Władysław Gomułka, odsunięty w 1948 roku pod zarzutem "<q>odchylenia prawicowonacjonalistycznego</>". Oznacza to koniec stalinizmu w Polsce. Półsuwerenność, półdemokracja i półpluralizm cechujące Polskę w latach 1944-1947 zostają przywrócone. Radzieccy doradcy musieli opuścić kraj, ograniczono omnipotencję i bezkarność UB, robotnicy zyskali wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwami (Rady Robotnicze), Kościół odzyskał autonomię, zarzucono kolektywizację rolnictwa, <hi rend="italic">quasi</> opozycyjne ugrupowania są tolerowane, cenzura jest łagodniejsza, wolności akademickie częściowo przywrócone. Wszystkie te pozytywne zmiany nie obejmowały jednak jądra systemu. Niewątpliwie były one odstępstwami od obowiązującego wzoru komunizmu sowieckiego, lecz w żadnym razie nie naruszały
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego