Typ tekstu: Książka
Autor: Ozga-Zielińska Maria,
Brzeziński Jerzy
Tytuł: Hydrologia stosowana
Rok: 1994
przepływ rzeczny został opisany jako jednorodne jednowymiarowe pole losowe (wektor losowy wzdłuż biegu rzeki). Celem tej pracy było między innymi określenie wymaganej gęstości stacji pomiarowych (wodowskazowych) wzdłuż rzeki pod kątem uzyskania wymaganej dokładności oszacowania wielkości przepływu pomiędzy wodowskazami. W opracowaniu tym zostały również omówione podstawy teoretyczne analizy statystycznych pól losowych.
W praktyce inżynierskiej, w odniesieniu do interpolacji charakterystyk przepływu rzecznego wzdłuż rzeki kontrolowanej jest jednak najczęściej stosowana metoda określająca zmianę przepływu w funkcji wielkości powierzchni zlewni. W zależności od położenia przekroju obliczeniowego w stosunku do przekrojów wodowskazowych stosowana jest metoda interpolacji (rys. 2.21 A) lub ekstrapolacji (rys. 2.21 B).
Zakłada
przepływ rzeczny został opisany jako jednorodne jednowymiarowe pole losowe (wektor losowy wzdłuż biegu rzeki). Celem tej pracy było między innymi określenie wymaganej gęstości stacji pomiarowych (wodowskazowych) wzdłuż rzeki pod kątem uzyskania wymaganej dokładności oszacowania wielkości przepływu pomiędzy wodowskazami. W opracowaniu tym zostały również omówione podstawy teoretyczne analizy statystycznych pól losowych.<br>W praktyce inżynierskiej, w odniesieniu do interpolacji charakterystyk przepływu rzecznego wzdłuż rzeki kontrolowanej jest jednak najczęściej stosowana metoda określająca zmianę przepływu w funkcji wielkości powierzchni zlewni. W zależności od położenia przekroju obliczeniowego w stosunku do przekrojów wodowskazowych stosowana jest metoda interpolacji (rys. 2.21 A) lub ekstrapolacji (rys. 2.21 B).<br>Zakłada
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego