Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Relaks i Kolekcjoner Polski
Nr: 11
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1988
Nidy, teren jest gęsto zarośnięty krzakami i szuwarami, gnieżdżą się tam sowy błotne, czarne bociany, bekasy, rzadkie już w naszym kraju zimorodki.
Rezerwat "Bagnabranki" jest fragmentem parku krajobrazowego nad Nidą. W parku są także inne rezerwaty przyrody, m.in. w Chotlu Czerwonym, Grabowcu i Skowronnie oraz kompleks leśny "Bogucice" na Wale Pińczowskim.
W rezerwatach rosną rzadkie okazy roślin, m.in. dyptam jesionolistny i sierpnik jednolistny.
Problemy i problemiki
TURYSTYKA I SPORT
Zbigniew Mikołajczyk
Gdański zarząd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a konkretnie jego Komisja Krajoznawcza, ogłosił konkurs na wspomnienia z lat tworzenia zrębów państwowości polskiej po I wojnie światowej. "Chodzi o zgromadzenie
Nidy, teren jest gęsto zarośnięty krzakami i szuwarami, gnieżdżą się tam sowy błotne, czarne bociany, bekasy, rzadkie już w naszym kraju zimorodki. <br>Rezerwat "Bagnabranki" jest fragmentem parku krajobrazowego nad Nidą. W parku są także inne rezerwaty przyrody, m.in. w Chotlu Czerwonym, Grabowcu i Skowronnie oraz kompleks leśny "Bogucice" na Wale Pińczowskim. <br>W rezerwatach rosną rzadkie okazy roślin, m.in. dyptam jesionolistny i sierpnik jednolistny. <br>&lt;gap&gt; &lt;/&gt;<br>&lt;page nr=3&gt;&lt;/&gt; <br><br><br>&lt;div type="art" sex="m"&gt;&lt;tit&gt;Problemy i problemiki&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;TURYSTYKA I SPORT &lt;/&gt;<br>&lt;au&gt;Zbigniew Mikołajczyk&lt;/&gt; <br>&lt;intro&gt;Gdański zarząd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a konkretnie jego Komisja Krajoznawcza, ogłosił konkurs na wspomnienia z lat tworzenia zrębów państwowości polskiej po I wojnie światowej. "Chodzi o zgromadzenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego