Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ekologiczne
Rok: 2004
cyrku i w jakich są one transportowane powinny budzić refleksje nauczycieli o celowości organizowania przez szkoły wycieczek do cyrku.
Mam nadzieję, że przeciwstawianie się stosowaniu przemocy wobec zwierząt, uświadamianie wszystkim wagi tego problemu wpływać będzie także na decyzje nauczycieli związane z realizacja przez nich zadań dydaktyczno-wychowawczych.
Lech PODUCH
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
Treść pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, skierowanego do wszystkich kuratoriów w Polsce, będącego odpowiedzią na nasz apel o interwencję w sprawie dystrybucji w szkołach biletów do cyrków ze zwierzętami i na prośbę o wyjaśnienia, skierowaną do Ministerstwa przez Rzecznika Praw Dziecka.

Szanowni Państwo Kuratorzy,
Uprzejmie informuję, że do
cyrku i w jakich są one transportowane powinny budzić refleksje nauczycieli o celowości organizowania przez szkoły wycieczek do cyrku.<br>Mam nadzieję, że przeciwstawianie się stosowaniu przemocy wobec zwierząt, uświadamianie wszystkim wagi tego problemu wpływać będzie także na decyzje nauczycieli związane z realizacja przez nich zadań dydaktyczno-wychowawczych.<br>Lech PODUCH<br>Mazowiecki Wicekurator Oświaty<br>Treść pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, skierowanego do wszystkich kuratoriów w Polsce, będącego odpowiedzią na nasz apel o interwencję w sprawie dystrybucji w szkołach biletów do cyrków ze zwierzętami i na prośbę o wyjaśnienia, skierowaną do Ministerstwa przez Rzecznika Praw Dziecka.<br>&lt;gap&gt;<br>Szanowni Państwo Kuratorzy,<br>Uprzejmie informuję, że do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego