Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
z powodu śmierci pracownika.
Departament Prawa Pracy MPPiSS wyjaśnił, że z art. 171 § 1 k. p. wynika, iż taki ekwiwalent pieniężny wypłaca się najbliższej rodzinie zmarłego pracownika; spory o roszczenie spadkobierców zmarłego pracownika o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za nie wykorzystany urlop rozpatrują sądy powszechne.
7. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego
Z mocy art. 153 k. p. pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego z upływem roku pracy, a prawo do drugiego i następnych urlopów wypoczynkowych w każdym następnym roku kalendarzowym. Zachodzi zatem pytanie, kiedy pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego? W literaturze wymienia się trzy grupy przypadków:
1) gdy pracownik podejmuje
z powodu śmierci pracownika. <br> Departament Prawa Pracy MPPiSS wyjaśnił, że z art. 171 § 1 k. p. wynika, iż taki ekwiwalent pieniężny wypłaca się najbliższej rodzinie zmarłego pracownika; spory o roszczenie spadkobierców zmarłego pracownika o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za nie wykorzystany urlop rozpatrują sądy powszechne. <br> &lt;tit1&gt;7. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego&lt;/tit1&gt;<br> Z mocy art. 153 k. p. pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego z upływem roku pracy, a prawo do drugiego i następnych urlopów wypoczynkowych w każdym następnym roku kalendarzowym. Zachodzi zatem pytanie, kiedy pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego? W literaturze wymienia się trzy grupy przypadków:<br> 1) gdy pracownik podejmuje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego