Typ tekstu: Książka
Autor: Strzałkowski Adam
Tytuł: O siłach rządzących światem
Rok: 1996
Dirac pokazał, że z kwantyzacją ładunku elektrycznego w postaci ładunku elementarnego musi się również wiązać kwantyzacja strumienia magnetycznego. Winien się zatem pojawić niezerowy strumień magnetyczny związany z monopolem magnetycznym. Istnienie takich monopoli świadczyłoby zarazem o nie równej dokładnie zeru masie fotonu.
Od lat trwają próby znalezienia cząstki niosącej taki monopol. Zasada detekcji jest tu niezwykle prosta. Monopol niosący z sobą strumień magnetyczny, przechodząc przez cewkę, powinien zgodnie z czwartym prawem Maxwella indukować impuls prądu. Zaobserwowany dotychczas jeden przypadek takiego impulsu - jak się wydaje - był spowodowany raczej innymi zaburzeniami pomiaru, gdyż mimo wielu wysiłków w wielu laboratoriach na świecie nie udało się
Dirac pokazał, że z kwantyzacją ładunku elektrycznego w postaci ładunku elementarnego musi się również wiązać kwantyzacja strumienia magnetycznego. Winien się zatem pojawić niezerowy strumień magnetyczny związany z monopolem magnetycznym. Istnienie takich monopoli świadczyłoby zarazem o nie równej dokładnie zeru masie fotonu.<br>Od lat trwają próby znalezienia cząstki niosącej taki monopol. Zasada detekcji jest tu niezwykle prosta. Monopol niosący z sobą strumień magnetyczny, przechodząc przez cewkę, powinien zgodnie z czwartym prawem Maxwella indukować impuls prądu. Zaobserwowany dotychczas jeden przypadek takiego impulsu - jak się wydaje - był spowodowany raczej innymi zaburzeniami pomiaru, gdyż mimo wielu wysiłków w wielu laboratoriach na świecie nie udało się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego