Typ tekstu: Książka
Autor: Hutnikiewicz Artur
Tytuł: Młoda Polska
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1994
W toku śledztwa powiedział więcej niż powinien był powiedzieć, za co został przez sąd koleżeński skazany na trzyletnie wykluczenie z życia akademickiego. W czasie pobytu w więzieniu nabawił się gruźlicy, która stała się nękającą go zmorą na resztę życia. Wszystkie te klęski i niepowodzenia były poważnym obciążeniem jego dalszych losów. Znaczący wpływ wywarły na jego świadomość ideową wydarzenia rewolucji lat 1905­1906, wciągając go coraz silniej w nurt aktywności politycznej, choć ta współpraca z lewicą socjalistyczną nigdy nie doprowadziła go do jakichś organizacyjnych powiązań. Nawroty choroby zmuszały go do ustawicznych zmian miejsca pobytu w uzdrowiskach krajowych i zagranicznych, we Włoszech i
W toku śledztwa powiedział więcej niż powinien był powiedzieć, za co został przez sąd koleżeński skazany na trzyletnie wykluczenie z życia akademickiego. W czasie pobytu w więzieniu nabawił się gruźlicy, która stała się nękającą go zmorą na resztę życia. Wszystkie te klęski i niepowodzenia były poważnym obciążeniem jego dalszych losów. Znaczący wpływ wywarły na jego świadomość ideową wydarzenia rewolucji lat 1905­1906, wciągając go coraz silniej w nurt aktywności politycznej, choć ta współpraca z lewicą socjalistyczną nigdy nie doprowadziła go do jakichś organizacyjnych powiązań. Nawroty choroby zmuszały go do ustawicznych zmian miejsca pobytu w uzdrowiskach krajowych i zagranicznych, we Włoszech i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego