Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Obserwatora IMGW
Nr: 5-6
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1987
na duże odległości i mały zasięg radiotelefonów.
Oddział przewiduje wystarczające zainteresowanie swymi usługami. Wzrasta zapotrzebowanie na opracowania naukowe, narastają problemy badania ilości i jakości wód, określenia potrzeb i możliwości wodnych, prowadzi się rozmowy z władzami wojewódzkimi na temat różnych opracowań i ekspertyz lokalnych.
Dr Andrzej Kruczała, dyrektor Oddziału w Katowicach:
Znaczna część obszaru działania Oddziału leży w obrębie GOP-u. Pracuje tu 40 dużych zakładów i 60 kopalń, występuje znaczna zabudowa. Obserwuje się duże odkształcenia powierzchni, zmiany sieci hydrograficznej, zanieczyszczenie wód i atmosfery. Tylko 1 proc. wód zalicza się do czystych. Występuje duże zapotrzebowanie na wodę, stąd częste i duże przerzuty
na duże odległości i mały zasięg radiotelefonów. <br>Oddział przewiduje wystarczające zainteresowanie swymi usługami. Wzrasta zapotrzebowanie na opracowania naukowe, narastają problemy badania ilości i jakości wód, określenia potrzeb i możliwości wodnych, prowadzi się rozmowy z władzami wojewódzkimi na temat różnych opracowań i ekspertyz lokalnych.&lt;/&gt;<br>Dr Andrzej Kruczała, dyrektor Oddziału w Katowicach: <br>&lt;who2&gt;Znaczna część obszaru działania Oddziału leży w obrębie GOP-u. Pracuje tu 40 dużych zakładów i 60 kopalń, występuje znaczna zabudowa. Obserwuje się duże odkształcenia powierzchni, zmiany sieci hydrograficznej, zanieczyszczenie wód i atmosfery. Tylko 1 proc. wód zalicza się do czystych. Występuje duże zapotrzebowanie na wodę, stąd częste i duże przerzuty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego