Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
Pozostali autorzy, a wśród nich G. Rzączyński, wspominani byli po jednym razie, większość stanowią tu autorzy starożytni
W rzeczywistości wiadomości o kamieniach szlachetnych i ozdobnych w tomie III pochodzą z wymienionego w "Katalogu autorrów" dzieła Maseniusza. Z tego właśnie dzieła pochodzi opis większości, bo aż 16 minerałów (amianthus czyli asbestus, .), a nadto całe zakończenie rozdziału, będące niomal tłumaczeniem tekstu.
Pisząc o pozostałych minerałach (np. o bursztynie i magnetycie) korzystał także Chmielowski z dzieła Maseniusza, choć tylko trzykrotnie powołał się na tego autora (przy opisie bursztynu, magnetytu i synodites). Przepisując te dane Chmielowski wymieniał również autorów, na których powoływał się Maseniusz, opuszczając wszakże
Pozostali autorzy, a wśród nich G. Rzączyński, wspominani byli po jednym razie, większość stanowią tu autorzy starożytni<br> W rzeczywistości wiadomości o kamieniach szlachetnych i ozdobnych w tomie III pochodzą z wymienionego w "Katalogu &lt;orig&gt;autorrów&lt;/orig&gt;" dzieła Maseniusza. Z tego właśnie dzieła pochodzi opis większości, bo aż 16 minerałów (amianthus czyli asbestus, &lt;gap&gt;.), a nadto całe zakończenie rozdziału, będące niomal tłumaczeniem tekstu.<br> Pisząc o pozostałych minerałach (np. o bursztynie i magnetycie) korzystał także Chmielowski z dzieła Maseniusza, choć tylko trzykrotnie powołał się na tego autora (przy opisie bursztynu, magnetytu i synodites). Przepisując te dane Chmielowski wymieniał również autorów, na których powoływał się Maseniusz, opuszczając wszakże
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego