Typ tekstu: Tekst pisany
Autor: Murawski Roman
Tytuł: Filozofia matematyki
Rok: 1995
myśleniu w pełni uprawnione miejsce i odgrywa rolę niezbędnego pojęcia" (Über das Unendliche),
Z drugiej strony, "nieskończoność nie jest realizowana nigdzie w rzeczywistości. Nie istnieje ona w naturze, nie stanowi też prawomocnej bazy naszej myśli racjonalnej - godnej uwagi harmonii pomiędzy bytem a myślą" Dlatego też pojęcie nieskończoności nie jest pojęciem a priori bezpiecznym, bo może prowadzić do rozmaitych antynomii.
W tej sytuacji możliwe są dwa wyjścia: można odrzucić całą matematykę klasyczną traktującą o nieskończoności aktualnej i zbudować nową, inną, bezpieczną matematykę - jak to uczynił Brouwer i intuicjoniści, albo można szukać uzasadnień i fundamentu dla istniejącej matematyki klasycznej. Hilbert wybrał tę drugą możliwość
myśleniu w pełni uprawnione miejsce i odgrywa rolę niezbędnego pojęcia&lt;/&gt;" (&lt;name type="tit"&gt;Über das Unendliche&lt;/&gt;), &lt;gap&gt; <br>Z drugiej strony, "&lt;q&gt;nieskończoność nie jest realizowana nigdzie w rzeczywistości. Nie istnieje ona w naturze, nie stanowi też prawomocnej bazy naszej myśli racjonalnej - godnej uwagi harmonii pomiędzy bytem a myślą&lt;/&gt;" &lt;gap&gt; Dlatego też pojęcie nieskończoności nie jest pojęciem a priori bezpiecznym, bo może prowadzić do rozmaitych antynomii.<br>W tej sytuacji możliwe są dwa wyjścia: można odrzucić całą matematykę klasyczną traktującą o nieskończoności aktualnej i zbudować nową, inną, bezpieczną matematykę - jak to uczynił Brouwer i intuicjoniści, albo można szukać uzasadnień i fundamentu dla istniejącej matematyki klasycznej. Hilbert wybrał tę drugą możliwość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego