Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
rozbudowy warsztatu historyka dziejów najnowszych. Prof. Najdus wypowiedziała natomiast sąd odmienny: nie przyczynkarstwo i zapożyczanie warsztatu od historyków mediewistów, lecz rozwijanie warsztatu operujacego specjalnie opracowanymi metodami może ulepszyć badania nad dziejami najnowszymi. Z innych zagadnień szczególnie istotna dla historii najnowszej była również sprawa zakresu tez ogólnych, które historyk winien uznać a priori, oraz sprawa zasad krytyki źródeł pochodzących od ruchów postępowych i rewolucyjnych. W tej sprawie głos zabierali prof. Bobińska (w podsumowaniu), prof. Kowalski i dr Żarnowski, który wypowiadał się przeciwko nadmiernemu rozszerzaniu kanonu tez ogólnych oraz za stosowaniem kryteriów analizy naukowej w równej mierze w stosunku do źródeł pochodzących od klas
rozbudowy warsztatu historyka dziejów najnowszych. Prof. Najdus wypowiedziała natomiast sąd odmienny: nie przyczynkarstwo i zapożyczanie warsztatu od historyków mediewistów, lecz rozwijanie warsztatu operujacego specjalnie opracowanymi metodami może ulepszyć badania nad dziejami najnowszymi. Z innych zagadnień szczególnie istotna dla historii najnowszej była również sprawa zakresu tez ogólnych, które historyk winien uznać a priori, oraz sprawa zasad krytyki źródeł pochodzących od ruchów postępowych i rewolucyjnych. <page nr=196> W tej sprawie głos zabierali prof. Bobińska (w podsumowaniu), prof. Kowalski i dr Żarnowski, który wypowiadał się przeciwko nadmiernemu rozszerzaniu kanonu tez ogólnych oraz za stosowaniem kryteriów analizy naukowej w równej mierze w stosunku do źródeł pochodzących od klas
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego