Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
tzw. ekologiczny)

Scenariusz I - oznaczał kontynuowanie dotychczasowego priorytetu dla sektora surowcowo-energetycznego (rozwój ekstensywny), a tym samym dalszy wzrost emisji SO2, zanieczyszczenia wód, gleby. Scenariusz ten prowadziłby do katastrofy ekologicznej. Scenariusz II - zakładał zwrócenie głównej uwagi na wyżywienie narodu i łagodzenie deficytu mieszkań. Oznaczałoby to ustabilizowanie się stanu środowiska przyrodniczego, a tym samym zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka.
Scenariusz III - wskazywał na potrzebę głębokiej zmiany struktury całej gospodarki w kierunku rozwoju przemysłów wysokiej techniki, nauki i edukacji. Scenariusz ten, określany też jako ekologiczny, zakładał podjęcie szeroko zakrojonych działań na rzecz poprawy stanu środowiska.
Chcąc więc uzyskać poprawę stanu środowiska, a
tzw. ekologiczny)<br><br>Scenariusz I - oznaczał kontynuowanie dotychczasowego priorytetu dla sektora surowcowo-energetycznego (rozwój ekstensywny), a tym samym dalszy wzrost emisji SO&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt;, zanieczyszczenia wód, gleby. Scenariusz ten prowadziłby do katastrofy ekologicznej. Scenariusz II - zakładał zwrócenie głównej uwagi na wyżywienie narodu i łagodzenie deficytu mieszkań. Oznaczałoby to ustabilizowanie się stanu środowiska przyrodniczego, a tym samym zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka.<br>Scenariusz III - wskazywał na potrzebę głębokiej zmiany struktury całej gospodarki w kierunku rozwoju przemysłów wysokiej techniki, nauki i edukacji. Scenariusz ten, określany też jako ekologiczny, zakładał podjęcie szeroko zakrojonych działań na rzecz poprawy stanu środowiska.<br>Chcąc więc uzyskać poprawę stanu środowiska, a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego