Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzydło Wiesław
Tytuł: Ustrój polityczny Francji
Rok: 1997
Zgromadzenie Narodowe zaufania - absolutną większością głosów - nie tylko kandydatowi na premiera, ale także i programowi działania rządu.
W omówionych regulacjach prawnych, a jeszcze bardziej w określeniu stosunku parlament - rząd, uwidoczniły się tendencje zmierzające do racjonalizacji ustroju, w celu zapewnienia systemowi politycznemu stabilizacji. Prawny tego wyraz znajdujemy w art.45 wymagającym absolutnej większości głosów deputowanych w celu udzielenia inwestytury kandydatowi na premiera. Chodzi tu o stworzenie gwarancji, iż powoływany gabinet ma poparcie wyraźnej większości parlamentarnej.
Inny przejaw racjonalizacji wystąpił w przepisach ograniczających prawo rozwiązania Zgromadzenia Narodowego. Według konstytucji głos decydujący w jej kwestii miała Rada Ministrów, a wprowadzano je dekretem prezydenta Republiki, jeśli
Zgromadzenie Narodowe zaufania - absolutną większością głosów - nie tylko kandydatowi na premiera, ale także i programowi działania rządu.<br>W omówionych regulacjach prawnych, a jeszcze bardziej w określeniu stosunku parlament - rząd, uwidoczniły się tendencje zmierzające do racjonalizacji ustroju, w celu zapewnienia systemowi politycznemu stabilizacji. Prawny tego wyraz znajdujemy w art.45 wymagającym absolutnej większości głosów deputowanych w celu udzielenia inwestytury kandydatowi na premiera. Chodzi tu o stworzenie gwarancji, iż powoływany gabinet ma poparcie wyraźnej większości parlamentarnej.<br>Inny przejaw racjonalizacji wystąpił w przepisach ograniczających prawo rozwiązania Zgromadzenia Narodowego. Według konstytucji głos decydujący w jej kwestii miała Rada Ministrów, a wprowadzano je dekretem prezydenta Republiki, jeśli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego