Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
czym część tylko spośród nich umieszczono jako terminy w teście Słownika. Co więcej, w niektórych przypadkach ograniczono się do samych definicji, np. Językoznawstwo. W innych, oprócz podania definicji wyróżniono działy, np. w logice.
8. Słownik proponuje odsyłacz: nazwa abstrakcyjna zob. nazwa pozorna log"; tymczasem wg Małej encyklopedii logiki termin "nazwa abstrakcyjna" ma 2 znaczenia, nazwa pozorna zaś jedynie w jednym z nich znaczy tyle, co nazwa abstrakcyjna.
Analogicznie powinno być: nazwa bezprzedmiotowa zob. nazwa pusta, tymczasem w Słowniku występuje tylko termin: nazwa pusta.
9. Słownik proponuje następujące definicje pojęcia "informacja naukowa":
1. informacja o osiągnięciach nauki;
2. informacja przeznaczona dla pracowników
czym część tylko spośród nich umieszczono jako terminy w teście &lt;hi rend="italic"&gt;Słownika&lt;/hi&gt;. Co więcej, w niektórych przypadkach ograniczono się do samych definicji, np. Językoznawstwo. W innych, oprócz podania definicji wyróżniono działy, np. w logice.<br>8. &lt;hi rend="italic"&gt;Słownik&lt;/hi&gt; proponuje odsyłacz: nazwa abstrakcyjna &lt;hi rend="italic"&gt;zob&lt;/hi&gt;. nazwa pozorna &lt;hi rend="italic"&gt;log&lt;/hi&gt;"; tymczasem wg &lt;hi rend="italic"&gt;Małej encyklopedii logiki&lt;/hi&gt; termin "nazwa abstrakcyjna" ma 2 znaczenia, nazwa pozorna zaś jedynie w jednym z nich znaczy tyle, co nazwa abstrakcyjna.<br>Analogicznie powinno być: nazwa bezprzedmiotowa zob. nazwa pusta, tymczasem w &lt;hi rend="italic"&gt;Słowniku&lt;/hi&gt; występuje tylko termin: nazwa pusta.<br>9. &lt;hi rend="italic"&gt;Słownik&lt;/hi&gt; proponuje następujące definicje pojęcia "informacja naukowa":<br>1. informacja o osiągnięciach nauki;<br>2. informacja przeznaczona dla pracowników
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego