Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 0601
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
śledczej, wskazując na nieprecyzyjność jej zapisów, które doprowadziły do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w piątek. A przy okazji tego można sprawdzić, czy doszło do nieprawidłowości w trakcie głosowań - rozważa.
Profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, nie ma jednak wątpliwości. - To nie jest sprawa dla Trybunału. Trybunał rozpatruje normy abstrakcyjne, a nie sprawy in concreto. Poza tym w 1997 r. odebrano Trybunałowi prawo wydawania wykładni powszechnie obowiązujących ustaw.
Tymczasem były premier tłumaczył wczoraj, dlaczego w trakcie piątkowych głosowań w sprawie raportu o aferze Rywina prosił o pomoc lidera Samoobrony Andrzeja Leppera. "Andrzej, proszę. Andrzej, błagam" - te słowa Millera usłyszała nawet
śledczej, wskazując na nieprecyzyjność jej zapisów, które doprowadziły do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w piątek. A przy okazji tego można sprawdzić, czy doszło do nieprawidłowości w trakcie głosowań&lt;/&gt; - rozważa.<br>Profesor &lt;name type="person"&gt;Andrzej Zoll&lt;/&gt;, były prezes &lt;name type="org"&gt;Trybunału Konstytucyjnego&lt;/&gt;, nie ma jednak wątpliwości. - &lt;q&gt;To nie jest sprawa dla &lt;name type="org"&gt;Trybunału&lt;/&gt;. &lt;name type="org"&gt;Trybunał&lt;/&gt; rozpatruje normy abstrakcyjne, a nie sprawy &lt;foreign lang="lac"&gt;in concreto&lt;/&gt;&lt;/&gt;. Poza tym w 1997 r. odebrano &lt;name type="org"&gt;Trybunałowi&lt;/&gt; prawo wydawania wykładni powszechnie obowiązujących ustaw.<br>Tymczasem były premier tłumaczył wczoraj, dlaczego w trakcie piątkowych głosowań w sprawie raportu o aferze &lt;name type="person"&gt;Rywina&lt;/&gt; prosił o pomoc lidera &lt;name type="org"&gt;Samoobrony&lt;/&gt; &lt;name type="person"&gt;Andrzeja Leppera&lt;/&gt;. &lt;q&gt;"Andrzej, proszę. Andrzej, błagam"&lt;/&gt; - te słowa &lt;name type="person"&gt;Millera&lt;/&gt; usłyszała nawet
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego