Typ tekstu: Książka
Autor: Passent Daniel
Tytuł: Choroba dyplomatyczna
Rok: 2002
przez ONZ w 1967 roku. Stanowi on, że cudzoziemiec może być wydalony tylko po zgodnej z prawem decyzji państwa, w którym się znajduje, i tylko po przedstawieniu swojej obrony. Tych warunków nie spełniała "operacja policyjna", uzgodniona przez Niemców i Rosję. Ci ostatni trzymali z Niemcami. "Musisz zrozumieć, że niezawisłe sądy, adwokatura, to są u nas zjawiska nieznane, dopiero się rodzą" ( tłumaczył Fokin Holgerowi. Ten musiał z kolei przekonać Honeckera i Aylwina. Rosjanie odpowiedzieli, że ponieważ Honecker znalazł się w Rosji w sposób niezgodny z prawem (czytaj: przywieziony z polecenia Gorbaczowa), instancją powołaną do podjęcia decyzji w jego sprawie jest... MSZ, czyli
przez ONZ w 1967 roku. Stanowi on, że cudzoziemiec może być wydalony tylko po zgodnej z prawem decyzji państwa, w którym się znajduje, i tylko po przedstawieniu swojej obrony. Tych warunków nie spełniała "operacja policyjna", uzgodniona przez Niemców i Rosję. Ci ostatni trzymali z Niemcami. "Musisz zrozumieć, że niezawisłe sądy, adwokatura, to są u nas zjawiska nieznane, dopiero się rodzą" ( tłumaczył Fokin Holgerowi. Ten musiał z kolei przekonać Honeckera i Aylwina. Rosjanie odpowiedzieli, że ponieważ Honecker znalazł się w Rosji w sposób niezgodny z prawem (czytaj: przywieziony z polecenia Gorbaczowa), instancją powołaną do podjęcia decyzji w jego sprawie jest... MSZ, czyli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego