Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura i Społeczeństwo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
udziału mas w rządzeniu polegająca na samodzielnym wykonywaniu zadań społeczno–organizatorskich przez wyodrębnione na zasadach powszechnej przynależności terytorialnej, zawodowej lub inne lokalne grupy społeczne i organy przez te grupy wyłaniane".
W konsekwencji jako formy samorządu społecznego sensu stricto w Polsce Ludowej można uznać samorząd: mieszkańców miast i wsi, robotniczy, adwokatury i rzemiosła. Jako formy samorządu senso largo (nie reprezentujące wszystkich cech wskazanej konstrukcji teoretycznej) uznać trzeba samorząd: spółdzielczy oraz chłopski w postaci kółek rolniczych.
Przedstawiona konstrukcja teoretyczna zezwala na całkowicie uzasadnione traktowanie jako organów samorządu — rad narodowych. Specyficzny charakter rad narodowych jako organów samorządowych wyraża się w tym, że
udziału mas w rządzeniu polegająca na samodzielnym wykonywaniu zadań społeczno&#150;organizatorskich przez wyodrębnione na zasadach powszechnej przynależności terytorialnej, zawodowej lub inne lokalne grupy społeczne i organy przez te grupy wyłaniane".<br>W konsekwencji jako formy samorządu społecznego sensu stricto w Polsce Ludowej można uznać samorząd: mieszkańców miast i wsi, robotniczy, adwokatury i rzemiosła. Jako formy samorządu senso largo (nie reprezentujące wszystkich cech wskazanej konstrukcji teoretycznej) uznać trzeba samorząd: spółdzielczy oraz chłopski w postaci kółek rolniczych.<br>Przedstawiona konstrukcja teoretyczna zezwala na całkowicie uzasadnione traktowanie jako organów samorządu &#151; rad narodowych. Specyficzny charakter rad narodowych jako organów samorządowych wyraża się w tym, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego