Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
500 umieszczonymi na pływakach. Do odbiornika ścieki odprowadza się w końcu lata przez 40 dni. Jakość ścieków w lagunach oraz podczas odpływu zestawiono w tabl.8.11. Dodatkowo w tych lagunach zbadano skład ścieków na różnych głębokościach (przy powierzchni, w połowie głębokości i przy dnie) oraz w różnych odległościach od aeratorów. W wyniku badań ustalono, że różnice składu związane ze zmianą głębokości i odległości od źródła powietrza są niewielkie. Wyniki te mają duże znaczenie praktyczne, gdyż pozwalają ograniczyć liczbę próbek pobieranych do badań w celu oznaczenia miarodajnego składu ścieków [27].
Cukrownia Jawor przerabia tyle samo buraków co cukrownia Ziębice. Odpływ ścieków
500 umieszczonymi na pływakach. Do odbiornika ścieki odprowadza się w końcu lata przez 40 dni. Jakość ścieków w lagunach oraz podczas odpływu zestawiono w tabl.8.11. Dodatkowo w tych lagunach zbadano skład ścieków na różnych głębokościach (przy powierzchni, w połowie głębokości i przy dnie) oraz w różnych odległościach od aeratorów. W wyniku badań ustalono, że różnice składu związane ze zmianą głębokości i odległości od źródła powietrza są niewielkie. Wyniki te mają duże znaczenie praktyczne, gdyż pozwalają ograniczyć liczbę próbek pobieranych do badań w celu oznaczenia miarodajnego składu ścieków [27].<br>Cukrownia Jawor przerabia tyle samo buraków co cukrownia Ziębice. Odpływ ścieków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego