Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
zburzenia Troi, posłużył się zatem wróżbą Kasandry - jej wizją spalonego miasta, śmierci mężów, niewoli kobiet.
Spośród trzech greckich tragediopisarzy Kochanowskiemu najbliższy był Eurypides, u którego fatum odgrywa w rozwoju wypadków stosunkowo nieznaczną rolę. W Odprawie przekleństwo, wina przodków, wola bogów nic nie znaczą. Tu wszystko jest dziełem ludzi i winą aktualną. Los Troi jest czymś, czemu można było zapobiec. Kochanowski pytania o sposób istnienia jednostki, pytania, które wypełniają Pieśni, sformułował w Odprawie jako pytania o sposób istnienia społeczeństwa.
Odprawa nie jest jednak - jak tragedia Eurypidesa - tragedią patetyczną (w znaczeniu: taką, w której przeważa cierpienie), ani tragedią etyczną (w znaczeniu nadanym temu
zburzenia Troi, posłużył się zatem wróżbą Kasandry - jej wizją spalonego miasta, śmierci mężów, niewoli kobiet.<br>Spośród trzech greckich tragediopisarzy Kochanowskiemu najbliższy był Eurypides, u którego fatum odgrywa w rozwoju wypadków stosunkowo nieznaczną rolę. W Odprawie przekleństwo, wina przodków, wola bogów nic nie znaczą. Tu wszystko jest dziełem ludzi i winą aktualną. Los Troi jest czymś, czemu można było zapobiec. Kochanowski pytania o sposób istnienia jednostki, pytania, które wypełniają Pieśni, sformułował w Odprawie jako pytania o sposób istnienia społeczeństwa.<br>Odprawa nie jest jednak - jak tragedia Eurypidesa - tragedią patetyczną (w znaczeniu: taką, w której przeważa cierpienie), ani tragedią etyczną (w znaczeniu nadanym temu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego