Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
wody będzie mogło wyparować, duża ilość pary wodnej będzie mogła zmieścić się w otaczającym termometr powietrzu atmosferycznym wtedy, gdy to powietrze będzie suche, będzie zawierać małą ilość pary wodnej.
Na podstawie wskazań obu termometrów, stosując wzory psychrometryczne, można obliczyć ciśnienie wywierane przez parę wodną zawartą aktualnie w powietrzu:

gdzie: e ­ aktualna prężność pary wodnej (hPa),
E ­ prężność maksymalna pary wodnej w temperaturze termometru wilgotnego (tw),
A ­ współczynnik psychrometryczny (stała psychrometryczna) wynoszący 0,0007946 dla wody i 0,0007060 dla lodu,
ts ­ temperatura termometru suchego (0C),
tw ­ temperatura termometru wilgotnego (0C),
p ­ ciśnienie powietrza atmosferycznego (hPa).
W celu usprawnienia obliczeń według powyższej
wody będzie mogło wyparować, duża ilość pary wodnej będzie mogła zmieścić się w otaczającym termometr powietrzu atmosferycznym wtedy, gdy to powietrze będzie suche, będzie zawierać małą ilość pary wodnej.<br> Na podstawie wskazań obu termometrów, stosując wzory psychrometryczne, można obliczyć ciśnienie wywierane przez parę wodną zawartą aktualnie w powietrzu:<br><br> gdzie: e ­ aktualna prężność pary wodnej (hPa),<br> E ­ prężność maksymalna pary wodnej w temperaturze termometru wilgotnego (tw),<br> A ­ współczynnik psychrometryczny (stała psychrometryczna) wynoszący 0,0007946 dla wody i 0,0007060 dla lodu, <br> ts ­ temperatura termometru suchego (0C), <br> tw ­ temperatura termometru wilgotnego (0C), <br> p ­ ciśnienie powietrza atmosferycznego (hPa). <br> W celu usprawnienia obliczeń według powyższej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego