Typ tekstu: Książka
Autor: Falińska Krystyna
Tytuł: Ekologia roślin
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1996
1988).
Ukształtowanie organizmu zewnętrzne i wewnętrzne, a także przebieg procesów życiowych jest wypadkową wielu czynników środowiskowych, zarówno w sensie ewolucyjnym, jak i aktualnej historii osobnika. W badaniach ekologicznych, zwłaszcza eksperymentalnych, zmierza się do poznania, w jakim stopniu historia życia jest produktem przeszłości lub pośrednich sił selekcyjnych, a w jakim stopniu aktualnych oddziaływań czynników środowiskowych.
W historii życia roślin takie właściwości, jak dyspersja, spoczynek (uśpienie), przeżywanie, wzrost i płodność, odpowiednie do wieku, są dostosowaniem ewolucyjnym. Syndrom podobnych przebiegów cyklów życiowych (życiorysów) określa się jako strategie życiowe, które mogą być skorelowane z poszczególnymi środowiskami. Wówczas strategie życiowe rozumie się jako zgrupowanie podobnych właściwości
1988).<br>Ukształtowanie organizmu zewnętrzne i wewnętrzne, a także przebieg procesów życiowych jest wypadkową wielu czynników środowiskowych, zarówno w sensie ewolucyjnym, jak i aktualnej historii osobnika. W badaniach ekologicznych, zwłaszcza eksperymentalnych, zmierza się do poznania, w jakim stopniu historia życia jest produktem przeszłości lub pośrednich sił selekcyjnych, a w jakim stopniu aktualnych oddziaływań czynników środowiskowych.<br>W historii życia roślin takie właściwości, jak dyspersja, spoczynek (uśpienie), przeżywanie, wzrost i płodność, odpowiednie do wieku, są dostosowaniem ewolucyjnym. Syndrom podobnych przebiegów cyklów życiowych (życiorysów) określa się jako strategie życiowe, które mogą być skorelowane z poszczególnymi środowiskami. Wówczas strategie życiowe rozumie się jako zgrupowanie podobnych właściwości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego