Typ tekstu: Książka
Autor: Waniek Henryk
Tytuł: Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957
Rok: 1996
sekretu, w który spróbujmy się wsłuchać.

Sapientia veterum philosophorum...
Bez żadnej aluzji do konkretnych osób czy szkół, tytuł odwołuje się
do wiedzy dawnych filozofów. Których? Tradycyjna anonimowość
patriarchów ezoteryzmu nie daje temu pytaniu szansy na odpowiedź.
Wiadomo jedynie, że dawni filozofowie to adepci dyscypliny zwanej
"sztuką hermetyczną". Hermetycy, przekonani, że alchemia jest
najstarszą formą wiedzy, uważali ją wręcz za sztukę boską, to znaczy
taką, jakiej używał Stwórca w dziele kreacji.
Ponieważ hermetycy średniowieczni - a tym bardziej w późniejszych stuleciach - często i chętnie ujawniali swoje nazwiska,
sygnując bez oporów publikowane dzieła, to w naszym rozumieniu nie są
to dawni filozofowie. Są to
sekretu, w który spróbujmy się wsłuchać.<br><br> Sapientia veterum philosophorum...<br> Bez żadnej aluzji do konkretnych osób czy szkół, tytuł odwołuje się<br>do wiedzy dawnych filozofów. Których? Tradycyjna anonimowość<br>patriarchów ezoteryzmu nie daje temu pytaniu szansy na odpowiedź.<br>Wiadomo jedynie, że dawni filozofowie to adepci dyscypliny zwanej<br>"sztuką hermetyczną". Hermetycy, przekonani, że alchemia jest<br>najstarszą formą wiedzy, uważali ją wręcz za sztukę boską, to znaczy<br>taką, jakiej używał Stwórca w dziele kreacji.<br> Ponieważ hermetycy średniowieczni - a tym bardziej w późniejszych stuleciach - często i chętnie ujawniali swoje nazwiska,<br>sygnując bez oporów publikowane dzieła, to w naszym rozumieniu nie są<br>to dawni filozofowie. Są to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego