Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
co do którego nie jest dana nawet probabilistyczna informacja. Rzucają one wiele światła na pojęcie decyzji racjonalnej. Ale to jest zapewne kwestia mniej dla socjologa interesująca.
Ważniejsze z jego punktu widzenia okażą się modele tzw. zbiorowego podejmowania decyzji. Dotyczą one - mówiąc ogólnie - przypadku, gdy dana grupa ludzi stoi wobec wielu alternatywnych możliwości, różnie przez członków tej grupy ocenianych. Powstaje problem przyporządkowania preferencjom indywidualnym preferencji wspólnie obowiązującej. I znów nie chodzi o to, żeby kolektywną decyzję wyjaśnić lub przewidzieć. Zadanie realizowane przez model polega na określeniu decyzji w ustalonym sensie najlepszej. Precyzacja (przez postulaty) owego sensu oraz zbadanie kwestii istnienia najlepszej decyzji
co do którego nie jest dana nawet probabilistyczna informacja. Rzucają one wiele światła na pojęcie decyzji racjonalnej. Ale to jest zapewne kwestia mniej dla socjologa interesująca.<br> Ważniejsze z jego punktu widzenia okażą się modele tzw. zbiorowego podejmowania decyzji. Dotyczą one - mówiąc ogólnie - przypadku, gdy dana grupa ludzi stoi wobec wielu alternatywnych możliwości, różnie przez członków tej grupy ocenianych. Powstaje problem przyporządkowania preferencjom indywidualnym preferencji wspólnie obowiązującej. I znów nie chodzi o to, żeby kolektywną decyzję wyjaśnić lub przewidzieć. Zadanie realizowane przez model polega na określeniu decyzji w ustalonym sensie najlepszej. Precyzacja (przez postulaty) owego sensu oraz zbadanie kwestii istnienia najlepszej decyzji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego