Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
świadomego ukrycia prawdy, ujawnionej w toku badań naukowych. (...)Stopień szczegółowości sprawozdania z prac badawczych powinien umożliwiać powtórzenie badań w innym ośrodku".

KEZP (zasada 37.): "Psycholog dba o rzetelne przedstawienie wyników swych badań i stara się zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu. Dlatego należy zawsze uwzględniać wyniki, które nie potwierdzają hipotez badawczych, istnienie alternatywnych hipotez i alternatywnych sposobów interpretacji wyników oraz ograniczenia zasięgu generalizacji uzyskanych rezultatów. Szczególną ostrożność należy zachować przy formułowaniu praktycznych wniosków z badań".

EPP (standard 6.21): "(a) Psychologowie nie fabrykują wyników ani ich nie fałszują w swoich publikacjach, (b) Jeżeli psychologowie zauważyli istotne błędy w swoich opublikowanych wynikach, to podejmują
świadomego ukrycia prawdy, ujawnionej w toku badań naukowych. (...)Stopień szczegółowości sprawozdania z prac badawczych powinien umożliwiać powtórzenie badań w innym ośrodku".<br><br> KEZP (zasada 37.): "Psycholog dba o rzetelne przedstawienie wyników swych badań i stara się zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu. Dlatego należy zawsze uwzględniać wyniki, które nie potwierdzają hipotez badawczych, istnienie alternatywnych hipotez i alternatywnych sposobów interpretacji wyników oraz ograniczenia zasięgu generalizacji uzyskanych rezultatów. Szczególną ostrożność należy zachować przy formułowaniu praktycznych wniosków z badań". <br><br>EPP (standard 6.21): "(a) Psychologowie nie fabrykują wyników ani ich nie fałszują w swoich publikacjach, (b) Jeżeli psychologowie zauważyli istotne błędy w swoich opublikowanych wynikach, to podejmują
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego