Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
antygenami. Antygeny są to substancje glikoproteinowe (drobnoustroje, ich toksyny, jady zwierzęce), które po wniknięciu do organizmu powodują wytworzenie przeciwciał (niweczników) i przyczyniają się do powstania odporności na dany czynnik chorobotwórczy. Przeciwciała to białka surowicy krwi określane jako immunoglobuliny wytwarzane pod wpływem antygenów. Unieszkodliwianie czynników chorobotwórczych odbywa się na zasadzie reakcji antygen-przeciwciało. Procesy wchodzące w zakres reakcji organizmu na działanie antygenów otrzymały nazwę odpowiedzi immunologicznej.
Odporność może być wrodzona (nieswoista) lub nabyta (swoista). Pierwszy rodzaj odporności polega na tym, że organizm od początku swego życia jest niepodatny na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych bez uprzedniego zetknięcia się z nimi. W drugim wypadku uzyskanie
antygenami. Antygeny są to substancje glikoproteinowe (drobnoustroje, ich toksyny, jady zwierzęce), które po wniknięciu do organizmu powodują wytworzenie przeciwciał (niweczników) i przyczyniają się do powstania odporności na dany czynnik chorobotwórczy. Przeciwciała to białka surowicy krwi określane jako immunoglobuliny wytwarzane pod wpływem antygenów. Unieszkodliwianie czynników chorobotwórczych odbywa się na zasadzie reakcji antygen-przeciwciało. Procesy wchodzące w zakres reakcji organizmu na działanie antygenów otrzymały nazwę odpowiedzi immunologicznej.<br>Odporność może być wrodzona (nieswoista) lub nabyta (swoista). Pierwszy rodzaj odporności polega na tym, że organizm od początku swego życia jest niepodatny na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych bez uprzedniego zetknięcia się z nimi. W drugim wypadku uzyskanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego