Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
uczestniczą komórki układu jednojądrzastych makrofagów (por. s. 72), a przede wszystkim limfocyty i komórki od nich pochodne.
Przy pierwszym zetknięciu się z antygenem (odpowiedź immunologiczna pierwotna) limfocyty zostają pobudzone i przekształcają się w formy blastyczne zdolne do proliferacji i różnicowania się. W wyniku proliferacji zwiększa się liczba określonych limfocytów "rozpoznających" antygen. W wyniku różnicowania się powstają natomiast dwa typy komórek: 1. reagujące i 2. pamięci. Pierwsze z nich bezpośrednio uczestniczą w likwidacji lub unieszkodliwianiu obcego materiału. Komórkami pamięci są zaś limfocyty, które zachowują informację o zetknięciu się z danym antygenem.
Przy ponownym wprowadzeniu tego antygenu mają one zdolność wywołania szybkiej odpowiedzi
uczestniczą komórki układu jednojądrzastych makrofagów (por. s. 72), a przede wszystkim limfocyty i komórki od nich pochodne.<br>Przy pierwszym zetknięciu się z antygenem (odpowiedź immunologiczna pierwotna) limfocyty zostają pobudzone i przekształcają się w formy blastyczne zdolne do proliferacji i różnicowania się. W wyniku proliferacji zwiększa się liczba określonych limfocytów "rozpoznających" antygen. W wyniku różnicowania się powstają natomiast dwa typy komórek: 1. reagujące i 2. pamięci. Pierwsze z nich bezpośrednio uczestniczą w likwidacji lub unieszkodliwianiu obcego materiału. Komórkami pamięci są zaś limfocyty, które zachowują informację o zetknięciu się z danym antygenem. &lt;page nr=45&gt; <br> Przy ponownym wprowadzeniu tego antygenu mają one zdolność wywołania szybkiej odpowiedzi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego