Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
wielu antygenów stwierdza się liczne eozynofile również w tkankach i regionalnych węzłach chłonnych. W początkowej fazie reakcji immunologicznej, w której odbywa się rozpoznawanie antygenu, eozynofile i mastocyty biorą udział w uaktywnianiu makrofagów. W okresie późniejszym natomiast, gdy następuje wytwarzanie przeciwciał, eozynofile spełniają funkcję odtruwającą, uczestnicząc w fagocytozie i niszczeniu kompleksu antygen-przeciwciało.
Narządy układu immunologicznego. Do układu tego należą narządy centralne: grasica i szpik kostny, które odgrywają rolę w rozwijaniu się odporności i sterowaniu procesami odpornościowymi, oraz narządy obwodowe: śledziona, węzły chłonne i tkanka limfatyczna jelita (jako odpowiednik torby Fabrycjusza u ptaków bursa Fabricii).
1. Grasica (thymus)
Jest to narząd leżący
wielu antygenów stwierdza się liczne eozynofile również w tkankach i regionalnych węzłach chłonnych. W początkowej fazie reakcji immunologicznej, w której odbywa się rozpoznawanie antygenu, eozynofile i mastocyty biorą udział w uaktywnianiu makrofagów. W okresie późniejszym natomiast, gdy następuje wytwarzanie przeciwciał, eozynofile spełniają funkcję odtruwającą, uczestnicząc w fagocytozie i niszczeniu kompleksu antygen-przeciwciało.<br>Narządy układu immunologicznego. Do układu tego należą narządy centralne: grasica i szpik kostny, które odgrywają rolę w rozwijaniu się odporności i sterowaniu procesami odpornościowymi, oraz narządy obwodowe: śledziona, węzły chłonne i tkanka limfatyczna jelita (jako odpowiednik torby Fabrycjusza u ptaków bursa Fabricii).<br>1. Grasica (thymus)<br>Jest to narząd leżący
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego