Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
punktu widzenia jednolitości teorii ujęcie Bayesowskie jest niewątpliwie bardziej atrakcyjne. Zwolennicy bayesizmu mogą z uzasadnieniem twierdzić, iż mają wspólną teorię, a tylko dane, które przyjmują (mianowicie rozkład a priori), uzależnione są od ich osobistego poglądu.
Przeciwnicy tego stanowiska mogą utrzymywać, iż cena płacona za jednolitość teorii jest dość wysoka. Skoro arbitralna decyzja wnioskującego nie daje się z procedury indukcyjnej wyeliminować całkowicie, powstaje pytanie, w którym stadium należy ją zlokalizować, by ograniczyć do minimum jej możliwe konsekwencje ujemne. Otóż właśnie dowolności występujące w obu modelach są bardzo różnych typów. W modelu Neymanowskim arbitralna decyzja dotyczy wprawdzie kwestii podstawowej (mianowicie zasady wyboru reguły
punktu widzenia jednolitości teorii ujęcie Bayesowskie jest niewątpliwie bardziej atrakcyjne. Zwolennicy bayesizmu mogą z uzasadnieniem twierdzić, iż mają wspólną teorię, a tylko dane, które przyjmują (mianowicie rozkład a priori), uzależnione są od ich osobistego poglądu.<br> Przeciwnicy tego stanowiska mogą utrzymywać, iż cena płacona za jednolitość teorii jest dość wysoka. Skoro arbitralna decyzja wnioskującego nie daje się z procedury indukcyjnej wyeliminować całkowicie, powstaje pytanie, w którym stadium należy ją zlokalizować, by ograniczyć do minimum jej możliwe konsekwencje ujemne. Otóż właśnie dowolności występujące w obu modelach są bardzo różnych typów. W modelu Neymanowskim arbitralna decyzja dotyczy wprawdzie kwestii podstawowej (mianowicie zasady wyboru reguły
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego