Typ tekstu: Książka
Autor: Kusch Włodzimierz
Tytuł: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy
Rok: 1998
pierwiastki będące chemicznymi analogami, tj. charakteryzujące się podobnymi własnościami fizycznymi i podobnymi reakcjami chemicznymi.
Gdy poznano już strukturę atomową, stało się jasne, że okresowość uwidoczniona w tablicy odpowiada warstwowemu zapełnianiu się orbit atomowych. Pierwsza z nich zapełniona zawiera dwa elektrony (hel), następną orbitę zapełnia 8 elektronów (neon), trzecią 18 elektronów (argon) itd., a więc powtarzają się te same liczby charakteryzujące okresy w tablicy Mendelejewa.
W tablicy znajdują się 92 pierwiastki naturalne. Wśród najcięższych występuje szereg pierwiastków promieniotwórczych, czemu poświęcimy więcej uwagi w dalszych rozdziałach. Uran jako ostatni występujący w Przyrodzie (symbol U) nie zamyka jednak tablicy. Zidentyfikowano szereg pierwiastków o liczbie
pierwiastki będące chemicznymi analogami, tj. charakteryzujące się podobnymi własnościami fizycznymi i podobnymi reakcjami chemicznymi.<br>Gdy poznano już strukturę atomową, stało się jasne, że okresowość uwidoczniona w tablicy odpowiada warstwowemu zapełnianiu się orbit atomowych. Pierwsza z nich zapełniona zawiera dwa elektrony (hel), następną orbitę zapełnia 8 elektronów (neon), trzecią 18 elektronów (argon) itd., a więc powtarzają się te same liczby charakteryzujące okresy w tablicy Mendelejewa.<br>W tablicy znajdują się 92 pierwiastki naturalne. Wśród najcięższych występuje szereg pierwiastków promieniotwórczych, czemu poświęcimy więcej uwagi w dalszych rozdziałach. Uran jako ostatni występujący w Przyrodzie (symbol U) nie zamyka jednak tablicy. Zidentyfikowano szereg pierwiastków o liczbie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego