Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
tym mniejsza elastyczność systemu;
- wysokie koszty interwencjonizmu państwowego przy równocześnie niewielkiej skuteczności wielu działań;
- osłabienie bodźców związanych z rynkiem;
- niereprezentatywność państwa (rządu) - funkcjonariusze państwa mogą działać przede wszystkim w interesie własnym, a nie w interesie obywateli;
- ograniczanie wolności jednostki i hamowanie oddolnej inicjatywy.

3. Ekonomiczne funkcje państwa

Po przytoczeniu ważniejszych argumentów za i przeciw aktywnej roli państwa w gospodarce możemy omówić ekonomiczne funkcje państwa. Są to: (1) funkcja alokacyjna, (2) funkcja stabilizacyjna oraz (3) funkcja redystrybucyjna. Stopień akceptacji tych funkcji przez poszczególne kierunki teoretyczne jest bardzo zróżnicowany. Analizując je najwięcej miejsca poświęcimy pierwszej funkcji, przedstawiając przy okazji elementy teorii dobrobytu.
Zanim
tym mniejsza elastyczność systemu;<br>- wysokie koszty interwencjonizmu państwowego przy równocześnie niewielkiej skuteczności wielu działań;<br>- osłabienie bodźców związanych z rynkiem;<br>- niereprezentatywność państwa (rządu) - funkcjonariusze państwa mogą działać przede wszystkim w interesie własnym, a nie w interesie obywateli;<br>- ograniczanie wolności jednostki i hamowanie oddolnej inicjatywy.<br><br>&lt;tit&gt;3. Ekonomiczne funkcje państwa&lt;/&gt;<br><br>Po przytoczeniu ważniejszych argumentów za i przeciw aktywnej roli państwa w gospodarce możemy omówić ekonomiczne funkcje państwa. Są to: (1) funkcja alokacyjna, (2) funkcja stabilizacyjna oraz (3) funkcja redystrybucyjna. Stopień akceptacji tych funkcji przez poszczególne kierunki teoretyczne jest bardzo zróżnicowany. Analizując je najwięcej miejsca poświęcimy pierwszej funkcji, przedstawiając przy okazji elementy teorii dobrobytu.<br>Zanim
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego