Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
się do rozkładu a posteriori. Oczywiście na gruncie takiej koncepcji wnioskowania procedura Bayesowska jest tautologicznie najlepsza. Savage np. pisze: "Wnioskowanie jest dla nas sztuką uzyskiwania prawdopodobieństw a posteriori".
Dyskusja z tak pojętym stanowiskiem Bayesowskim przenosi się zatem na inną płaszczyznę, dotyczy mianowicie samej koncepcji wnioskowania. Wydaje się, że istnieją dobre argumenty przeciw poglądowi, iż w nauce nie mamy w ogóle do czynienia z uznawaniem zdań. Jest to jednak problem szerszej natury i nie będę go tu omawiał.
Z powyższej analizy przeziera sympatia dla stanowiska Neymanowskiego. Sądzę istotnie, że pewne argumenty przemawiają raczej na jego korzyść. Trzeba jednak stwierdzić, że oba ujęcia
się do rozkładu a posteriori. Oczywiście na gruncie takiej koncepcji wnioskowania procedura Bayesowska jest tautologicznie najlepsza. Savage np. pisze: "Wnioskowanie jest dla nas sztuką uzyskiwania prawdopodobieństw a posteriori".<br> Dyskusja z tak pojętym stanowiskiem Bayesowskim przenosi się zatem na inną płaszczyznę, dotyczy mianowicie samej koncepcji wnioskowania. Wydaje się, że istnieją dobre argumenty przeciw poglądowi, iż w nauce nie mamy w ogóle do czynienia z uznawaniem zdań. Jest to jednak problem szerszej natury i nie będę go tu omawiał.<br> Z powyższej analizy przeziera sympatia dla stanowiska Neymanowskiego. Sądzę istotnie, że pewne argumenty przemawiają raczej na jego korzyść. Trzeba jednak stwierdzić, że oba ujęcia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego