Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 0406
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Rok powstania: 1998
lat przetarg na poprawę geometrii torów tramwajowych wygrywała ta sama firma. Wykonywała ona roboty, a po kilku dniach użytkowania tory wracały do stanu wyjściowego. Każdorazowo ZKM płacił firmie za tę usługę 100 tys. zł. Okazało się, że zleceniodawca i oferent pozostawali w przeszłości w stosunku pracy, co jest - zgodnie z art. 20 ustawy o zamówieniach publicznych - niedopuszczalne. Przepis ten mówi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą brać udziału osoby, które pozostają w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa bądź przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania związane były z sobą umową o pracę lub zlecenie. Jedna z jednostek organizacyjnych
lat przetarg na poprawę geometrii torów tramwajowych wygrywała ta sama firma. Wykonywała ona roboty, a po kilku dniach użytkowania tory wracały do stanu wyjściowego. Każdorazowo ZKM płacił firmie za tę usługę 100 tys. zł. Okazało się, że zleceniodawca i oferent pozostawali w przeszłości w stosunku pracy, co jest - zgodnie z art. 20 ustawy o zamówieniach publicznych - niedopuszczalne. Przepis ten mówi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą brać udziału osoby, które pozostają w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa bądź przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania związane były z sobą umową o pracę lub zlecenie. Jedna z jednostek organizacyjnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego